Jacek Prądziński

Jacek Prądziński – nietypowy, bo ekstrawertyczny indywidualista, odznaczający się niezależnością w poglądach, potrzebą swobody myślenia i postępowania, który lubi się dzielić swoją wiedzą i pomysłami. Nieustannie wyznaczający sobie kolejne, nowe cele, wokół, których kręci się cały jego świat, a to za sprawą multidyscyplinarnych zainteresowań.

Humanista zafascynowany informatyką, jednak daleki od zerojedynkowego myślenia. Entuzjasta i promotor kreatywnego wykorzystania Internetu oraz nowych technologii w życiu społecznym. Zapalony poszukiwacz mobilnych aplikacji, zanurzony w Internecie od kilku lat, jednak nie bezkrytycznie i bez ograniczeń.

Wrażliwy, również naukowo, na problem każdej istoty, szczególnie tej wykluczanej, gorzej traktowanej z racji narodowości, rasy, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, światopoglądu. W związku z tym jego zainteresowania oscylują wokół socjologii, polityki, feminizmu oraz teorii gender i queer. Do działań na tym polu motywuje go nadzieja na lepszy świat, wolny od dyskryminacji oraz cel – chce mieć swój udział w czynieniu ludzkości lepszą na każdy możliwy dla niego sposób.

Absolwent filologii polskiej, studium informatycznego oraz studiów podyplomowych gender studies UMK w Toruniu. Obecnie student edukacji bibliotecznej z technologią informacyjną. Od 10 lat kroczy biblioteczną drogą dostrzegając na każdym kroku, że to właściwa droga – droga prowadząca do wyboru zawodu bibliotekarza. Związany z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Słupsku, mieszka i pracuje w Bytowie. Jest instruktorem, trenerem, szkoleniowcem, audytorem zewnętrznym oraz wolontariuszem ogólnopolskiego programu Polska Cyfrowa Równych Szans. Prowadzi szkolenia informatyczne, warsztaty z zakresu TIK dla sieci współpracy nauczycieli regionu słupskiego oraz kursy komputerowe dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, a od niedawna również szkolenia gender i warsztaty antydyskryminacyjne. Poprzez szerokie spektrum wykonywanych zadań można dostrzec, że jest to człowiek, którego nie da się zamknąć w żadnych ramach.  Swoim postępowaniem, nastawieniem, determinacją w dążeniu do ciągłego własnego rozwoju maluje obraz swoich prywatnych i zawodowych wyborów.

Marzenia: chciałby, aby jego portret profesji był nieustannie kreowany poprzez pasję, poczucie ważnej misji społecznej oraz możliwość rozwoju. Uzależniony od kawy i słodyczy, które pomagają malować życiowy obraz kolorową kredką. Młody duchem, dojrzały myślą, mający za sobą rok chrystusowy, marzyciel uparcie i wytrwale dążący do celu.

Jacek Prądziński dołączył do zespołu redakcyjnego WB. Witamy na pokładzie!

fot.wyk.Maciej Matusik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *