Kontakt

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/faks: (44) 649 50 77
e-mail:redakcja@pedagogiczna.edu.pl