Działalność informacyjna kluczem do sukcesu bibliotek pedagogicznych

Działalność informacyjna kluczem do sukcesu bibliotek pedagogicznych / Maciej Sztorc // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Dagmara Roszkowska. – Czasopismo elektroniczne. – Nr 2/2015 (46) czerwiec – Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2015. – Tryb dostępu: http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/dzialalnosc-informacyjna-kluczem-do-sukcesu-bibliotek-pedagogicznych. – ISSN 1732-7008

linia

INFORMACJA I JEJ ROLA W SPOŁECZEŃSTWIE

W dobie galopujących przemian społecznych, zróżnicowanych potrzeb czytelników i ogromnych ilości wiedzy, która co dzień jest tworzona przez ludzkość, informacja ma szczególne znaczenie w rozwoju bibliotek. Działalność informacyjną możemy pojmować jako aktywność, której zadaniem jest wyszukiwanie i opracowanie a następnie udostępnianie informacji. Czy opracowanie informacji w społeczeństwie tak zróżnicowanym i jej rozpowszechnianie może mieć wpływ na sukces bibliotek pedagogicznych? W XXI wieku informacja ma kolosalne znaczenie nie tylko dla rozwoju sfery przedsiębiorstw, lecz przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy i dóbr kultury.  Biblioteki pedagogiczne będące centrami dystrybucji informacji skierowanej w szczególności do nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych, poprzez warsztat pracy i wykwalifikowaną kadrę budują pozytywny wizerunek swojej branży. Pracując ponad dziesięć lat w Wydziale Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, poznałem dość dobrze oczekiwania klientów biblioteki i doskonaląc warsztat pracy Wydziału podnosiłem znaczenie i rangę mojej instytucji na lokalnym rynku edukacyjnym.

WARSZTAT INFORMACYJNY PBW W LUBLINIE

Wydział Informacji i Informatyzacji służy użytkownikom Biblioteki pomocą w poszukiwaniu literatury i informacji potrzebnej do samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zainteresowań. Najistotniejszym składnikiem podnoszącym jakość usług Wydziału Informacji i Informatyzacji (IiI) jest warsztat pracy na który składają się: komputerowa kartoteka zagadnieniowa, tradycyjna kartoteka kartkowa, księgozbiór podręczny, bazy danych Biblioteki Narodowej oraz bazy innych bibliotek dostępnych przez Internet.  Najbardziej aktualnym i najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji o piśmiennictwie jest komputerowa kartoteka zagadnieniowa, tworzona od 2001 roku w bibliotecznym programie MAK. Zawiera ona opisy rozdziałów książek i artykuły z czasopism. W kartotece możemy odnaleźć  hasła przedmiotowe z wielu dziedzin naukowych. Największą część obejmują opisy publikacji z zakresu pedagogiki i psychologii. Pracownicy Wydziału IiI służą użytkownikom fachową pomocą w poszukiwaniu literatury, uczą korzystania z baz  Biblioteki i zasobów Internetu, udzielają również indywidualnych informacji, zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.  Odrębnym sposobem udzielania informacji są kwerendy pisemne, sporządzane na zamówienie nauczycieli i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych.  W ciągu roku pracownicy Wydziału sporządzają kilka zestawień bibliograficznych, które zamieszczane są na stronie WWW Biblioteki, w czasopismach pedagogicznych i bibliotekarskich. Zestawienia są doskonałym źródłem informacji dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, pozwalają zapoznać się z najnowszą literaturą dotyczącą metodyki nauczania, jak i innych zagadnień związanych z oświatą, wychowaniem i najnowszymi zagadnieniami psychologii i pedagogiki.

Wydział Informacji i Informatyzacji gromadzi materiały dotyczące historii i organizacji szkolnictwa lubelskiego.  Materiały prezentowane są w formie elektronicznej bazy Bibliografia oświaty i szkolnictwa Lubelszczyzny. Baza jest kontynuacją wydawanej wcześniej w formie książkowej adnotowanej bibliografii oświaty Lublina i Lubelszczyzny za lata 1944-1974, 1975-1994 i 1995-1998. W bazie odnaleźć można informacje dotyczące historii poszczególnych placówek oświatowych, imprez kulturalnych odbywających się w szkołach, biografii nauczycieli i wiele innych ciekawych informacji dotyczących szkolnictwa i oświaty na Lubelszczyźnie. Baza tworzona jest w oparciu o lubelskie dzienniki (Dziennik Wschodni; Kurier LubelskiGazetę Wyborcządodatek lubelski), czasopisma krajowe oraz książki, fragmenty książek i artykuły w pracach zbiorowych.

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE 

Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie najnowszych technologii do promocji działalności informacyjnej Wydziału IiI,  jak i całej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie. Strona internetowa Biblioteki jest nie tylko miejscem przeszukiwania zbiorów za pomocą zamieszczonych na niej katalogów. Jedną z jej głównych funkcji jest informowanie użytkowników o nadchodzących wydarzeniach, nowościach wydawniczych i multimedialnych zakupionych przez placówkę. Wielką popularnością cieszą się również galerie zdjęć z uroczystości, wystaw, konferencji i wielu innych przedsięwzięć, które odbywają się w PBW. Przedłużeniem strony internetowej i jednocześnie wyjściem ku oczekiwaniom młodszych użytkowników są profile Biblioteki w mediach społecznościowych: Facebooku, Google+ i YouTube.

Pracownicy Wydziału prowadzą również warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy oraz  zajęcia dla uczniów wszystkich poziomów nauczania. Na szczególną uwagę zasługują lekcje wpisujące się w program edukacji regionalnej: Szlakiem lubelskich Żydów i Moja mała ojczyzna – Lublin w legendzie i podaniu.

INFORMACJA DROGĄ DO SUKCESU 

Działalność informacyjna zakrojona na szeroką skalę ma nie tylko pomagać użytkownikowi w odnalezieniu interesujących go materiałów edukacyjnych. Ma być w równej mierze istotnym czynnikiem promującym działalność placówki w środowisku lokalnym, jak i ogólnopolskim. Współczesne biblioteki pedagogiczne funkcjonujące w dobie nowych mediów i Internetu, aby osiągnąć sukces, muszą prowadzić działalność informacyjną na najwyższym poziomie. Informacje, których oczekują nasi użytkownicy, muszą być odnalezione w błyskawicznym tempie, wyselekcjonowane i perfekcyjne opracowane przez bibliotekarzy. Poprzez dobrze wyszkoloną kadrę oraz odpowiednio przygotowany warsztat pracy, działalność informacyjna podnosi znaczenie bibliotek pedagogicznych i przekłada się na ich bezpośredni sukces w środowisku lokalnym i ogólnokrajowym.

***


linia


Maciej Sztorc
– nauczyciel mianowany, pracownik Wydziału Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy z wykorzystania najnowszych technologii w pracy zawodowej. Administrator strony internetowej PBW i profili na portalach społecznościowych.


linia

Ten artykuł jest częścią: NR 2/2015 (46)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *