Tydzień Ekologiczny oraz Dni Przyjaciół Lasu. Projekt edukacyjny

Tydzień Ekologiczny oraz Dni Przyjaciół Lasu. Projekt edukacyjny / Grażyna Lewińska // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Dagmara Roszkowska. – Czasopismo elektroniczne. – Nr 2/2015 (46) czerwiec – Piotrków Trybunalski : Biblioteka Pedagogiczna, 2015. – Tryb dostępu: http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/tydzien-ekologiczny-oraz-dni-przyjaciol-lasu-projekt-edukacyjny. – ISSN 1732-7008

linia

Tydzień Ekologiczny 2015 oraz Dni Przyjaciół Lasu w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie

Cel ogólny:
* Przybliżenie wiedzy o polskich lasach oraz ludziach, którzy o nie dbają.
* Kształtowanie postaw proekologicznych i prospołecznych.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
– zachęca innych do dbałości o lasy oraz poszerza świadomość ekologiczną własną i wśród społeczności lokalnych;
– wie, że dbając o przyrodę w najbliższej okolicy – razem dbamy o całe środowisko;
– dostrzega korzystny i niekorzystny wpływ człowieka na środowisko;
– zauważa zmiany w środowisku powodowane przez człowieka;
– wie, jak w codziennym życiu racjonalnie gospodarować surowcami naturalnymi;
– wie, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma czyste i zanieczyszczone środowisko;
– potrafi przekazać innym wiedzę na temat zdrowego stylu życia;
– wdraża działania ekologiczne w codzienne życie;
– umie pracować w grupie;
– korzysta z różnych źródeł wiedzy.

UWAGI O REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt  obchodów Tygodnia Ekologicznego i Dni Przyjaciół Lasu  przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych, spotkań z leśnikami, przedstawień  oraz konkretnych działań praktycznych przygotowanych dla poszczególnych klas. Podsumowanie projektów odbędzie się podczas szkolnych obchodów Dnia Ziemi.

DNI PRZYJACIÓŁ LASU – to projekt realizowany od lutego do kwietnia, kolejne elementy projektu to:
1) Udział uczniów w konkursach: Bajkowy Las dla kl.0, Drzewa Naszych Lasów dla klas I–III oraz konkursu multimedialnego dla klas IV–VI: Przyjaciel Lasu – realizacja do 10 marca, wystawka na korytarzu szkolnym oraz wręczenie nagród w kwietniu podczas apelu (sponsorem nagród szkolne koło LOP).
2) Spotkanie i pogadanka pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych na temat Znaczenie lasów i ich ochrona – w ramach DNIA ZIELONEGO w szkole.
3) Przygotowanie gazetek ściennych – wystawka najciekawszych prac konkursowych oraz informacje o projekcie.
4) Zajęcia warsztatowe uczniów wybranych klas (klasy IV a i IV b) w lesie wraz z leśniczym leśnictwa Straszów, panem Marcinem Wachnikiem.

TYDZIEŃ EKOLOGICZNY – projekt realizowany w kwietniu, jeden dzień w każdym tygodniu, w poszczególnych dniach obowiązuje inny kolor ubioru, który obowiązuje zarówno uczniów jak i nauczycieli, dla uczniów, w myśl powiedzenia: Kto kolorowo ubrany, ten nie będzie pytany.

I DZIEŃ – DZIEŃ LASU – KOLOR ZIELONY
1) Spotkanie i pogadanka pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych na temat Znaczenie lasów i ich ochrona.
2) Wizyta uczniów klas IV a i IV b u leśniczego leśnictwa Straszów, na zajęciach warsztatowych  w ramach zajęć wychowania proekologicznego

II DZIEŃ – DZIEŃ SŁOŃCA – KOLOR ŻÓŁTY
1) Członkowie samorządu uczniowskiego rozdają uczniom przygotowane plakietki z napisem UŚMIECHNIJ SIĘ !!!
2) Klasy 0-III wykonują znaki graficzne przypominające o wyłączeniu zbędnego światła w szkole i w domu, wszyscy pamiętają o oszczędzaniu energii elektrycznej.
3) Promocja odnawialnych źródeł energii; Z energią zmieńmy źródła – wystawka plakatów przygotowanych przez klasy czwarte na zajęciach wychowania proekologicznego.

III DZIEŃ DZIEŃ ZDROWIA- KOLOR BIAŁY
1) Przedstawienie dla wszystkich uczniów szkoły pt. Żeby zdrowym być… – przygotowane przez uczniów klasy IV a z p. Grażyną Lewińską, wspólne śpiewanie piosenek o zdrowiu.
2) Spotkanie z pielęgniarką pt. Twoje zdrowie w twoich rękach.

IV DZIEŃ  DZIEŃ EKOLOGA – KOLOR NIEBIESKI
1) LISTY DLA ZIEMI – zajęcia tematyczne dla wszystkich dzieci: Listy dla Ziemi – Co mogą zrobić  dzieci, aby na świecie było mniej śmieci? – dla przedszkolaków, Listy dla Ziemi –  Czy małe dzieci mogą zmniejszyć wielką ilość wytwarzanych na świecie śmieci? – dla klas I–III oraz Listy dla Ziemi –  Jak nie być jednorazowym czyli o sposobach zmniejszania ilości odpadów. – dla klas IV–VI.
2) Konkurs na najpiękniejszy list dla Ziemi – wybór jednego listu z każdej klasy, a następnie jednego ze szkoły i wysłanie go na konkurs ogólnopolski do Fundacji Ekologicznej „Arka”.
3) Klasy 0–III – ćwiczenia w segregowaniu odpadów do odpowiedniego pojemnika na korytarzu szkolnym.

 V DZIEŃ – DZIEŃ ZIEMI – KOLOR BRĄZOWY
1) Klasowe wycieczki na łono przyrody: park, ogródek dydaktyczny – podziwiamy wiosnę, podglądamy przyrodę,
2) Prace porządkowe w parku przed szkołą oraz przy budowie ogródka dydaktycznego,
3) Z energią zmieniamy świat – przedstawienie przygotowane przez panie Martę Kulik i Barbarę Rębelińską z klasą V,
4) Podsumowanie Tygodnia Ekologicznego z udziałem leśnika.

***


linia


Grażyna Lewińska
 – nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie. Miłośniczka przyrody i ekologii, trzykrotna laureatka tytułu EKOBELFER.


linia

Ten artykuł jest częścią: NR 2/2015 (46)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *