O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny

Warsztaty Bibliotekarskie są czasopismem fachowym założonym w roku 2002 przez dyrektora Biblioteki Pedagogicznej – Wiesławę Olczykowską. W latach 2002-2003 pismo wydawane było w formie drukowanej. Od roku 2004 ukazuje się w postaci elektronicznej z częstotliwością półroczną. Rok 2015 przyniósł zmianę w postaci całkowitej przebudowy czasopisma – nowej szaty graficznej, reorganizacji merytorycznej pisma oraz zmian w zespole redakcyjnym.

Na strukturę Warsztatów Bibliotekarskich składają się przede wszystkim publikacje specjalistyczne z zakresu bibliotekarstwa, nauki o książce, literatury, kultury, regionalizmu oraz oświaty i edukacji. Skierowane są do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, trenerów oraz wychowawców.

Działy

Teoretycznie o Bibliotece
Wspomaganie Pracy Szkół i Placówek Oświatowych
Strefa Dobrych Praktyk
Szkoła w Bibliotece – Biblioteka w Szkole
Kurs na Rozwój
Kulturalnie – Regionalnie
Biblioteka.pro
Trzecie Miejsce
Polecamy
Obiektywnie
Zielona Biblioteka

Zespół redakcyjny

Dagmara Roszkowska, redaktor naczelna
Ewa Bińkiewicz, redaktor
Sylwia Brzeżańska, redaktor
Aneta Gnyp, redaktor
Ewa Grabowska, redaktor
Jarosław Jędrych, redaktor
Magdalena Kokosińska, redaktor
Katarzyna Krogulska, redaktor
Sylwia Kubicka, redaktor
Małgorzata Kudyba, redaktor
Sylwia Madalińska, redaktor
Wiesława Olczykowska, redaktor
Maciek Pawłowski, redaktor
Jacek Prądziński, redaktor
Marcin Roszkowski, redaktor

Wsparcie techniczne

ISSN 1732-7008