Łapanie w sieć

Zastawiamy sieci na aktywnych kreatywnych. 🙂

Zapraszamy nauczycieli regionu piotrkowskiego do uczestnictwa w tworzonej w BPP sieci wsparcia i samodoskonalenia pod nazwą Kreatywny Nauczyciel.

Sieć skierowana jest do nauczycieli różnych specjalności zainteresowanych zdobywaniem kompetencji związanych z samorozwojem, komunikacją, doskonaleniem warsztatu pracy, miejsca pracy, różnorodnymi metodami aktywnymi, zastosowaniem w dydaktyce technologii informacyjno-komunikacyjnych, a przede wszystkim do nauczycieli, którzy wytworami swojej kreatywności i pracowitości zechcą podzielić się na łamach Warsztatów Bibliotekarskich. Sieć będzie bowiem komórką WB wspierającą jej czytelników konkretnymi, użytecznymi narzędziami wypracowanymi na spotkaniach zdalnych i w realu, i systematycznie publikowanymi w czasopiśmie.

Realizacja projektu będzie odbywać się w ramach kompetencji Biblioteki wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Nabór do sieci trwa. Zapraszamy serdecznie.

Więcej informacji udzielają: Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych BPP oraz redakcja WB.