Współpraca

Serdecznie zapraszamy do współpracy z redakcją Warsztatów Bibliotekarskich.

Ogólne wytyczne dla autorów

1. Artykuł przeznaczony do publikacji w WB nie był wcześniej publikowany.
2. Zdjęcia, tabele, wykresy i inne elementy graficzne zamieszczone w tekście są czytelne, o dobrej rozdzielczości i posiadają podpisy dotyczące źródła i autorstwa. Dodatkowo każdy element graficzny jest zapisany w osobnym pliku w jednym z następujących formatów: .jpg, .png, .pdf.
3. Opisy bibliograficzne są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Wersja elektroniczna tekstu została zapisana w formacie .rtf.
5. Do artykułu został załączony dokument z informacją o autorze.

Zasady edycji dokumentu elektronicznego

Szczegółowe przygotowanie dokumentu elektronicznego powinno być zgodne z regułami APA.

Prawa autorskie

Artykuły opublikowane w czasopiśmie Warsztaty Bibliotekarskie dostępne są nieodpłatnie w wersji elektronicznej na licencji otwartej – CC BY. Uznanie autorstwa 3.0 Polska, to licencja, która pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy. Decyzja o publikacji w piśmie jest równoznaczna z akceptacją warunków licencji.